Sprawiamy, że pomysły nabierają kształtów...

Co robimy
×

Błąd

Not unique table/alias: 'fp' SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM #__content AS a INNER JOIN #__content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM #__categories AS cat JOIN #__categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN #__content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1,5) AND c.access IN (1,1,5) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2016-10-23 01:26:16') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2016-10-23 01:26:16') ORDER BY c.lft, a.featured DESC, fp.ordering, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 4 Not unique table/alias: 'fp' SQL=SELECT COUNT(*) FROM #__content AS a INNER JOIN #__content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM #__categories AS cat JOIN #__categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN #__content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1,5) AND c.access IN (1,1,5) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2016-10-23 01:26:16') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2016-10-23 01:26:16')

O nas

Projektujemy strony, serwisy oraz sklepy internetowe. Zajmujemy się ich administracją oraz aktualizacją.

Wdrażamy darmowy system zarządzania treścią, znany na całym świecie jako Joomla!

 

Tworzymy dedykowane aplikacje bazodanowe, jak również secjalistyczne rozwiązania według indywidualnych potrzeb Klientów.

 

Przygotowujemy strony internetowe w technologii Responsive Web Design, by mogły dobrze wyświetlać się na różnych urządzeniach mobilnych.

 

Pomagamy użytkownikom szybko i sprawnie zarządzać swoją stroną, sporządzając dla nich instrukcję obsługi.

Współpracujemy ze świetnymi grafikami oferując indywidualne, oryginalne projekty graficzne.

Kontakt odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania

AstoSoft

Piekiełko 119
34-650 Tymbark
Tel.: +48 600 174 637
NIP: 737-168-71-30

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 16.00